π导航  


【首页】

Blender使用python:批量复制


【2024-07-18】 Blender学堂】


在blender中使用python脚本批量复制平移生成模型

https://blog.csdn.net/MAILLIBIN/article/details/79335536

在blender中使用python脚本批量复制平移生成模型

https://blog.csdn.net/MAILLIBIN/article/details/79335536

用python代码在blender里面绘制三棱锥

https://jingyan.baidu.com/article/cbcede0760414802f40b4dc3.html          

copyright©2018-2024 gotopie.com